1. Balvu izlozē piedalās tikai Latvijas iedzīvotāji, kuri ir vecāki par 16 gadiem un bez maksas saņēmuši Garnier Botanic Therapy produktu izmēģināšanai, kā arī 2018. gada februārī piekrituši saņemt atgādinājuma e-pastu par atsauksmes sniegšanu.

2. Pirkumu veikt nav nepieciešams. Dalība ir bezmaksas.

3. Viens dalībnieks var iesniegt tikai vienu pieteikumu. Kolektīvi pieteikumi no tirdzniecības, patērētāju grupām vai trešajām personām netiks pieņemti. Daudzskaitlīgi pieteikumi, ko viena un tā pati persona ir iesniegusi caur dažādām e-pasta adresēm, netiks pieņemti.

4. Nepabeigti, nelikumīgi, nepareizi adresēti vai novēloti pieteikumi netiks pieņemti. Nosūtīšanas apliecinājums netiks pieņemts kā saņemšanas apliecinājums. Organizators nevar uzņemties atbildību par tehnisku vai citu problēmu rezultātā pazudušiem, bojātiem vai novēlotiem pieteikumiem.

5. Lai reģistrētos balvas izlozei, atbildi uz 11 aptaujas, kas atrodas šajā lapā, jautājumiem un klikšķini pogu "REĢISTRĒTIES" no 17.08.2018 līdz 20.09.2018. 

6. Publicējot atsauksmi (ierakstu) veicinātāja iepriekšminētajā tīmekļa vietnē, Tu norādi un garantē, ka:
• Tava atsauksme atbilst šiem noteikumiem;
• Tu esi atsauksmes autors, Tu nezodz citas personas identitāti un neizmanto viltotu e-pasta adresi vai kā citādi nesniedz maldinošu informāciju par atsauksmes izcelsmi;
• Tava atsauksme ir oriģināldarbs un nepārkāpj trešo pušu intelektuālā īpašuma tiesības;
• viss saturs, kuru Tu publicē, ir patiess un precīzs.
Tu arī piekrīti un garantē, ka neiesniegsi tādu saturu, kas:
• identificē Tevi citiem pircējiem (tāpēc, lūdzu, neizmanto savu vārdu un uzvārdu, tā vietā norādi tikai vārdu vai “iesauku”);
• satur informāciju (tostarp cenu veidošanu) par virzītāju konkurentiem vai to produktiem (proti, citiem ražotājiem un/vai izplatītājiem, un/vai veselības un skaistumkopšanas produktu vairumtirgotājiem);
• iekļauj informāciju, kas atsaucas uz citām tīmekļa vietnēm, URL adresēm, e-pasta adresēm, ietver kontaktinformāciju vai tālruņa numurus;
• satur datorvīrusus vai norādījumus, kā tos izveidot, vai arī citas potenciāli kaitīgas vai zaudējumus radošas datorprogrammas vai failus.

7. Virzītājs saglabā tiesības ierobežot vai apturēt piekļuvi jebkuram lietotājam, kurš pārkāpj šos Lietošanas noteikumus un atsakās publicēt, mainīt, rediģēt vai dzēst jebkurus komentārus, kurus virzītājs pēc saviem ieskatiem atzīst par šos noteikumus pārkāpjošiem. Turklāt tas saglabā tiesības nepublicēt:
• saturu atkārtoti;
• tukšas atsauksmju ailes;
• atsauksmes valodā, kas nav valsts valoda;
• jebkuru nesaprotamu saturu (piemēram, saturu, kas satur nejaušus simbolus un nesaprotamas vārdu virknes).

8. Mēs informējam, ka virzītājs un tā trešo pušu pakalpojumu nodrošinātāji (procesori) izmantos Tavu iesniegto personisko informāciju, tostarp e-pasta adresi, lai sazinātos ar Tevi saistībā ar Tavu atsauksmi, kā arī – ar Tavu piekrišanu – komerciālās izpētes mērķiem (informatīvajiem izdevumiem).

9. Ieraksti jāiesniedz no 17.08.2018. plkst. 00.01 (GMT +2) līdz 20.09.2018. plkst. 23.59 (GMT +2). Kampaņa noslēgsies 20.09.2018. plkst. 23.59 (GMT +2).  

10. Balvu izlozes laikā piecas (5) aizpildītas anketas izlozēs pēc nejaušās izlases principa. Balvu izlozi rīko virzītājs 30.09.2018., izmantojot tiešsaistes pakalpojumu, kas nodrošina nejaušu vārdu izvēli: https://www.miniwebtool.com/random-name-picker. Pieci (5) Garnier produktu kārbas laimētāji saņems kārbu ar 10 Garnier produktiem katrs, pēc virzītāja izvēles.

11. Lūdzam ņemt vērā, ka no konkursa noslēgšanās datuma līdz balvas piegādei var paiet līdz pat 60 (sešdesmit) dienām.

12. Uzvarētājus informēsim e-pastā līdz 20.10.2018. Ja uzvarētājs neatbild 30 dienu laikā pēc virzītāja sākotnējā kontakta, tad virzītājs saglabā tiesības izvēlēties citu uzvarētāju.

13. Balvas ir tādas kā noteikts augstāk, tās nav nododamas tālāk, un alternatīvas balvas vai naudas ekvivalenti netiek nodrošināti. Organizatoram ir tiesības aizvietot minēto balvu ar līdzīgas vērtības balvu, ja kāda iemesla dēļ izvēlētā balva nav pieejama.

14. Organizatora lēmums ir galējs, un tas neiesaistīsies nekādā apspriešanā.

15. Uzvarētājs piekrīt dalībai publicitātes darbībās, kas saistītas vai izriet no balvu izlozes. Par šīm publicitātes darbībām netiks piešķirta papildu kompensācija. Organizators nemaksās kompensāciju par ienākumu zaudēšanu, kas saistīta ar dalību jebkādā no šīs balvas izlozes aspektiem.  

16. Ja balva tiek atteikta, uzvarētājs tiek diskvalificēts, vai, ja balva uzvarētājam tiek konfiscēta saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem, tad Organizators var, pamatojoties tikai un vienīgi uz saviem ieskatiem, nejauši izvēlēties citu uzvarētāju. 

17. Ne Organizators, ne aģentūras, kas iesaistītas šajā akcijā, nenes atbildību pret uzvarētājiem neatkarīgi no tā, vai tā izriet no civiltiesiskās atbildības, tostarp nolaidības, līguma pārkāpšanas vai cita veida pārkāpumiem, vai par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, ko izraisījuši aspekti, kas saistīti ar dalību balvu izlozē vai balvām, ievērojot likumdošanā atļauto.

18. Visiem pieteikuma veidlapā vai citādi sniegtajiem personas datiem un/vai informācijai jābūt patiesai, precīzai un pilnīgi nemaldinošai. Organizatoram ir tiesības diskvalificēt dalībniekus, ja viņi snieguši nepatiesus, neprecīzus vai maldinošus personas datus un/vai informāciju, vai arī atklājas, ka dalībnieks ir bijis iesaistīts darbībās, kas Organizatoram rada pamatotas bažas, ka šādas darbības varētu nodarīt kaitējumu tā reputācijai.

19. Piemērojamā likumdošana ir Latvijas likumdošana, un Latvijas tiesām ir ekskluzīva jurisdikcija pār jebkuriem ar šo akciju saistītajiem juridiskajiem procesiem.

20. Jūsu sniegtā informācija tiks izmantota tikai atbilstīgi šajos noteikumos un nosacījumos definētajam. 

21. Dalībniekiem, lai tie būti tiesīgi piedalīties, ir jāizlasa un jāakceptē konkursa noteikumi un nosacījumi. 

22. Visi dalībnieki, kas no 17.08.2018 līdz 09.09.2018. 23:59pm (GMT +2) pieteiksies iespējai piedalīties Garnier diskusiju vakarā un atstās derīgu mobīlā telefona numuru piedalīsies papildus izlozē. Divdesmit (20) aizpildītas anketas izlozēs pēc nejaušās izlases principa. Balvu izlozi rīko virzītājs 10.09.2018., izmantojot tiešsaistes pakalpojumu, kas nodrošina nejaušu vārdu izvēli: https://www.miniwebtool.com/random-name-picker. Divdesmit (20) laimētāji saņems zvanu no SIA L’Oreal Baltic pārstāvja, ar ielūgumu uz vienu no diskusijas vakariem. Ja balva tiek atteikta, uzvarētājs tiek diskvalificēts, to nevar sazvanīt telefoniski, vai, ja balva uzvarētājam tiek konfiscēta saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem, tad Organizators var, pamatojoties tikai un vienīgi uz saviem ieskatiem, nejauši izvēlēties citu uzvarētāju.

23. Organizators/ Datu pārzinis: Garnier Fructis zīmols, daļa no SIA L’Oreal Baltic, Citadeles iela 12–3, Rīga, LV-1010, Latvija, e-pasts: [email protected]